FATSA YUKARITEPE KÖYÜ
  Köyümüzü Tanıyalım
 

YUKARITEPE KÖYÜ ORDU İLİ FATSA İLÇESİNE BAĞLIDIR
 

                                                    
TARİHÇESİ :                         
Yukarı tepe Köyü'nün çok eski bir yerleşim yeri olduğu köy içinde bulunan eski kalıntılar ve  Ağuluk camii yanındaki mezarlıklardan anlaşılmaktadır.Köyümüz Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinin şirin Ordu İlinin, güzel Fatsa İlçesine bağlı bir yurt köşesidir.
Köyümüz dolaylarının tarih öncesi geçmişi bugün kesin olarak bilinememektedir. Selçukluların parçalanmasından sonra kurulan Hacı Emir Beyliğinin toprakları bugünkü Fatsayı  ve dolayısıyla köyümüzü kapsamaktadır.
Fatih Sultan Mehmet Trabzon Rum İmparatorluğuna son verdiği zaman  Köyümüz toprakları 1427-1428
yılları arasında Yörgüç Paşa'nın Canik seferi ile Fatsa Osmanlı idaresine geçmiştir. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Fatsanın Fatih devrinde Osmanlının eline geçtiğini, Canik Sancağında Subaşılık olduğunu belirtmektedir.

Köyümüzün kuruluşu ile ilgili yazılı bir kaynak ne yazıkki yetersiz
Köyümüz 260 Haneden Oluşmaktadır.
Köyümüz 8 Mahalleden Oluşmaktadır.Bunlar;
1.Yeniköy Mahallesi
2.Öteköy   Mahallesi
3.Kocagöz Mahallesi
4.AltıEv Yanı Mahallesi
5.Kömürlük Mahallesi
6.Mollaoğlu  Mahallesi
7.Sevdalı  Mahallesi
8.Masutlu  Mahallesi
Mahallelerimiz i Görmek için Tıklayınız. 

                                         
                                           NÜFUS  YAŞAM

Köy arazisinin artan nüfusu besleyememesi nedeniyle yaşanan göçler köyün nüfusunu fiilen azaltmıştır. Şimdilerde yaz aylarında artan nüfus kış aylarında azalır.  Köyde yaşayan Nüfus Sayısı 540.dır.

Köyde yaşayan nüfus ile Köy kütüğüne kayıtlı nüfus arasındaki bu büyük fark  yoğun göçün bir göstergesi olduğu gibi aynı zamanda; köyden oldukça uzak il ve ilçelere yerleşmiş Yukarı Tepe Köyü kökenli ailelerin nüfus kayıtlarının hala Fatsa Yukarıtepe Köyü'nde olması Karadeniz insanındaki "aidiyet ve mensubiyet duygusu"nun güzel bir örneğini göstermekte-dir

 Köyümüzün Esas nüfusu 1000-1500 Civarındadır.Nüfusun %65-%75 gurbette yaşamaktadır.

 
YAŞAM:Günlük Hayat gün ağarmadan sabah ezanıyla birlikte başlar. Sabah namazının kılınmasından sonra, evin her iki sokak kapısı açılır. Ev kapılarının güneş doğmadan açılmaması "bereket-sizlik" olarak yorumlanır.  Köyde erkekler tarla işleriyle uğraşmakta, kadınlar zaman zaman tarla işlerine yardımcı olmaktadır. Kadınlar ev işlerinin yanı sıra hayvanların bakımıyla da uğraşmakta ve hayvansal ürünleri pazarlamaktadır.
Sonra (kış ayları hariç) mevsimin özelliğine göre fındık toplamaya, ya ineklere ot yapmaya (toplamaya), ya da tarlada çalışmaya gidilir. Kış aylarında ormanlardan yakacak için odun yapılır ve evin diğer "iç işleri" ile uğraşılır. Hayat adeta tabii olarak kendiliğinden düzenlenmiştir.

Günlük yaşamda, ev ve hayvanların ihtiyaçları insanların sırtında taşınır. Köy yollarının açıl-masıyla birlikte bu uygulama bir miktar azalmıştır. 


                              
KAMU HİZMETLERİ
 Köyün dağınık yerleşimi nedeniyle 3 tane cami vardır. Bu camilerin kadrolu imamları ve lojmanları vardır. Bu camiler  Merkez Avuluk Camii,Sevdalı Mah. Camii, Masutlu Mah. Camii'leridir.
        

      Köye ilk elektrik, trafolarla 1977-1978 yıllarında gelmiştir. Şu anda köyde elektriksiz ev yoktur.

      Telefon için köyün merkezinde  Santral Binası bulunmaktadır. Halk iletişim hizmetlerinden 1996 yılında yararlanmaya başlamıştır.

      Köyün merkezinden Fatsa'ya kadar olan ve 6-7 km.lik yol stabilize.'dir

      Köyün kanalizasyon alt yapısı yoktur. Kanalizasyon ihtiyacı, fosiptik çukurlarından sağlanmaktadır.

      Köyün genelinde içme suyu Dağlardan Gelen Kaynak suyundan temin edilmektedir.                                             COĞRAFİK YAPISI VE KONUMU
Yukarıtepe köyü, Ordu İli 'ne Bağlı Fatsa İlçesi'ne 6-7 km mesafe uzaklıkta   yer alır.Köyün il merkezine uzaklığı 62 km'dir.Fatsa Ordu Arası55 km'dir.Köyümüzün çevre köyler ile olan sınırı tepeler,sırtlar,dereler tarafından belirlenmiş doğal sınırlar özelliğindedir.   Coğrafik bakımından dağlık ve engebelli bir bölgede yer
almaktadır .Yerşekilleri bakımdan baktığımızda tipik karadeniz bölgesi yerşekillerini andırmaktadır. Düzlük alanlar az olmakla birlikte köyün büyük bölümünde fındık bahçeleri dikilidir.
Köyümüz Ünye köy sınırındadır. Köyümüzün sınır komşuları Aşağıtepe köyü,Sudere Köyü.
Yukarı Bahçeler köyü,Ünyenin Sarı halil Köyü ve Ünyenin Şenyurt Köyleridir. 


                                           SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI
 Köyü'müzün sosyal yapısına baktığımızda, insanların büyük bir çoğunluğu daha iyi yaşam şartları için gurbete göç etmiştir. Köyde yaşayan halk azdır ve geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Yaz mevsimlerin de ise köy nüfusunda gözle görülür bir artış görülmektedir. Bunun sebebi ise gurbetçilerimizin tatillerini köylerinde geçirmek istemeleri ve ek gelir elde etmek için fındık tarımı ile uğraşmalarıdır.

Köyümüzde ekononomik faaliyetlerin büyük bölümü fındık tarımı ile sağlanmaktadır,Fındıktan önemli bi gelir elde eden köy halkının aynı öneme sahip başka gelir kaynağı yoktur.Ormanlarımız bu gün sadece yakacak ve az oranda kereste ihitiyacı karşılanmaktadır.Meyvacılıkta yaygın olmasına rağmen bunun köye ekonomik olarak herhangi bir katkısı yoktur.
Mısır: Yukarıtepe köyünde hemen hemen her aile tarlasına mısır eker.Köylünün ana tarım ürünlerin içinde mısır en başta gelir. Fakat mısır ticari üründen çok temel besin kaynağı olarak kullanılır.
Arıcılık: Köyümüzde arıcılık önceleri aile içi ihtiyaç gözetilerek yapılan arıcılık,şimdilerde azda olsa ekonomik katkısı olmaktadır.
Hayvancılık: Maalesef yıllar önce olduğu gibi gelir getirecek düzeyde değil, sadece ailenin sütve yağ gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir yada  birkaç inek beslenmektedir.Bunun sebebi hayvan besiciliğin güç kuvvet gerektirmesi, bunada sahip olan genç nüfusun da çeşitli nedenlerle daha çok şehirde ikamet etmesidir.  

Köyümüzün Öteköy Mahallesinde bulunan maden mevkiinde metalik maden yatakları bulunmaktadır.Esaslı olarak şuan İncelenmektedir.

                                           İKLİMİ
Köyümüz iklimi Tipik KaraDeniz İklimi Hakim Olup Kışları Ilık geçer.(Dondurucu Soğuğu Yoktur) Kışın donlu günlerin sayısı bir iki günle sınırlıdır. Yaz Aylarında Bunaltıcı Sıcak Olmaz  Geceleri serin Olur.Kuraklık ise belirli günlerle sınırlıdır. Ortalama yağış,nemlilik ve ısı durumu ılıman iklim özellikleri gösterir.Köyümüz de yılın 12 ayında yağış görülmektedir. Yıllık yağış hakimiyeti ise sonbahar mevsimine aittir.Köyde yaz yağmurlarının  ve serin kuzey rüzgarlarının etkisi sayesinde yüksek sıcaklık değeri görülmemektedir.Köyün ormanlık alanlarında yaz sıcaklıkları açık alana göre daha azdır
.
                                            BİTKİ ÖRTÜSÜ
Ülkemizde Doğu ve Orta Karadeniz Bölümü bitki çeşitliliği yönünden en zengin alanlardır. Öyle ki 12.000’den fazla bitki türünün yarıdan fazlası Doğu ve Orta Karadeniz’de görülmektedir. Köyümüz de bu zenginlikten payına düşeni almıştır.
Genel olarak ağaç türü olarak kışın yaprağını döken yayvan yapraklıların yaygın olduğunu görüyoruz. En yaygın olanları:
Kestane (castanea)
Gürgen (Kayın)
Pelit (Meşe)
Meşe (Gürgen)
Karaağaç (ulmus)
Yeykin(Kızılağaç) dir
Yöresel Orman Ağaçlarımızı görmek için Buraya Tıklayınız
Orman altı çalılıkları olarak:
Ağu (Mor orman gülü ):Rhododendron ponticum
Sarı Ağu (Sarı orman gülü) (Rhododendron)
Böğürtlen
Defne başlıcalarıdır. Ormanlık Bölgelerde ve fındık bahçelerinde Yöresel Adı Kirmit ( Yabani Mantar) Yetişmektedir.
Yöremizde Yetişen Kirmit ( Tirmit, Yabani Mantar) Görmek İçin Buraya Tıklayınız 
Karadeniz’e özgü Karayemiş ağacını da unutmamak gerekir. Bunlara ek olarak elma, dut.armut, kiraz, hurma.erik vs. gibi meyve ağaçlarını da saymalıyız
Yöresel Meyvelerimizi Görmek İçin Buraya Tıklayınız 
Yöremizde görülen yabani fındık ağaçları, yöremizin fındığın anavatanı olduğunun kanıtıdır.
Yöremiz gerçekten de bitki çeşitliliği yönünden botanik bahçelerini aratmamaktadır.
Botanik-Bitki Örtülerini Görmek için Buraya TıklayınızSon yıllarda kivi ağacı da yetiştirilmeye başlanmıştır. Adını bilmediğim için burada sayamadığım envai çeşit ot toplulukları meraklısına bir araştırma konusudur.
Dünya’da ve dolayısı ile ülkemizde görülen küresel ısınma etkileri yöremizde de hissedilmekte, yaz ayları eskiye oranla daha sıcak geçmektedir. Küresel ısınma etkileri yöremizde şu ana kadar olumlu etkileri ile kendini göstermiştir. Şöyle ki Türkiye genelinde yağışlar azalırken bölgemizin aldığı yıllık ortalama yağışlarda artış olmuştur. Son yıllarda üst üste fındık, sebze ve meyvelerde görülen verimlilik artmıştır. Kanımca küresel ısınma yöre iklimine tropik bir özellik kazandırmaya başlamıştır. Bu da bitki çeşitliliğini ve bitki verimliliğini olumlu yönde etkileyeceğe benzer. Bunu zaman gösterecektir. 
                                           
                                          TOPRAK YAPISI
       Karadeniz Bölgesi Türkiye’nin en çok yağış alan kesimidir. Buna bağlı olarak yöremizde kimyasal ayrışma sayesinde derin topraklar oluşmuştur. Kahverengi, .esmer orman toprakları görülür. Yöremiz çok yağmur aldığı için topraklarımızda aşırı yıkanmaya bağlı olarak karbonatlar, fosfor, iyot gibi mineraller uzaklaşmış, toprak asit karakter kazanmıştır. Tarımda bu eksiklikler suni gübreleme ile giderilmeye çalışılır. Yöremizde guatr hastalığının fazla görülmesinin sebebi bitkisel beslenme ve toprağın aşırı yıkanmasına bağlı bitkilerdeki iyot eksikliğidir. Bu hastalığa yakalanmamak için iyotlu tuz kullanımı şarttır.                                       
                                             
JEOLOJİK YAPISI
Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar söz konusu olduğunda geniş alanlar inceleme sahasıdır. Bu yüzden köyün bu özelliklerini Karadeniz Kıyısı oluşumu içerisinde ele almak icap etmektedir. Yöremiz coğrafi sınır olarak Orta Karadeniz içerisinde kabul edilse de gerek iklim özellikleri, gerek bitki örtüsü, gerek yüzey şekilleri ve gerekse jeomorfolojik özellikler yönünden Doğu Karadeniz Bölümü özellikleri sergiler. Jeoloji yerin yapısını inceleyen bilim dalıdır. Jeomorfoloji ise yüzey şekillerinin oluşumunu inceler. Bundan 250 milyon yıl önce (2.jeolojik zaman-mezozoik) köyümüzün de dahil olduğu Karadeniz kıyısı dağları henüz oluşmamıştı. Buralar Tetis denizi denilen deniz ile kaplı idi. Bu deniz dibi çanağı milyonlarca yıl birikme sahası oldu. Milyonlarca yıl bu çanak kum ,mil, çakıl,lavlarla tabakalaşmaya (sedimantasyon) uğradı.Yüksek basınç altında sıkıştı.Bu olay yaklaşık 100 milyon yıl sürdü.Bu sedimantasyon (birikim) sahası yan basınçlara uğrayarak Paleosen denilen jeolojik zamanda (65 milyon yıl önce) kütlesel olarak yükselmeye deniz üzerine çıkmaya başladı.Bu olay 30 milyon yıl kadar sürdü. Böylece çanakta biriken tortul kütleler ve volkanik lavlar yeryüzüne çıkarak Karadeniz kıyısı dağlarını oluşturdu. Zaman içerisinde bu oluşumlar aşınarak alçaldı ve 2. bir yükselime uğradı işte bu olay esnasında güneyimizdeki Kuzey Anadolu Fay (KAF) Hattı oluştu (26 milyon yıl önce).Köyümüz 3. derece deprem bölgesi içerisindedir.  İşte köyümüz bu kıvrılma esnasında oluşan bir sırt üzerinde kurulmuştur. Buna bağlı olarak yöremizde görülen kayaç (taş) örnekleri büyük oranda tortul kayaçlardan daha az olarak da volkanik kayaçlardan oluşmaktadır.
Jeloji Mühendisliği Raporu


                                                EĞİTİM DURUMU


Köyümüzdeki  Okul Binası1960 lı Yılların sonların da Yapılmış  Öğrenci Yetersizliğinden  Faaliyette Değildir Taşımalı Eğitim Sisteminden Faydalanılmaktadır . Çocuklarımız Fatsa Merkeze Bağlı  ve Civardaki yakın köylerde Okumaktadır 

OKULUMUZ


                                       ULAŞIM
 Ulaşım Haritası İçin Tıklayınız

Uydudan İzlemek İçin Tıklayınız

Yukarı Tepe Köyü Fatsa İlçesinin Köylerinden Olup Fatsa Merkeze  6.5- 7 Km Uzaklıktadır.  Fatsa İlçesinden Köye Gitmek   İsteyenler Fatsa Kumru  Korgan  İstikametinde bulunan Kale Önü  Elekçi Köprüsün Tam Karşı İstikametinde Kalan  Yolun Sağ Tarafa Dönerek  Arappınar mah., Su Dere Köyünü ve Aşağıtepe köyünün Çelli mah.Geçtikten Sonra  Varacağınız Köydür.Yukarı Tepe Köyünün Yolları Stabilize Yoludur.


Yukarı Tepe Köyü İçin Çalışan Münibüsler Vardır. Bu Minibüsler Fatsa Merkezde Bulunan Mağazalar başı CaddesindeTam Çıkışta Güneşler Fırının Önünden  Günün Belirli Saatlerinde Kalkış Yaparlar. 
 
   
EKSTRA LİNKLER
Hava Durumu
Telekom Rehber
TC Kimlik No
İl Tanıtımları
Namaz Vakitleri
Haber İzle
Kuran Dinle
Mealli Kuran Dinle
Arapça & Türkçe Sözlük
Çocuklarımız İçin
Güneşin Dünyadaki Durumu
 


 


Ordu Fatsa Canik Tv
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=