FATSA YUKARITEPE KÖYÜ
  Yöremizde Yaşayan Hayvan Türlerini Görmek İçin Buraya Tıklayınız
 
 
 

Sığır, inek.
(
Bos taurus
Çoğunlukla evcil,  uysal hayvanlardır.Yöre halkı sarı kız vb. isimlerle çağırmaktadırlar.  Kaba ve hantal yapılı, kuyrukları püsküllü, boynuzlu büyük baş hayvanlardır.Mideleri
 dört gözlü olup geviş getirirler. Üst çenelerinde kesici dişleri bulunmaz. Otları alt çenelerinin dişleriyle keserler. Boynuzları daimidir. Kırıldığında bir daha yeniden sürmez.
Sığır kelimesi, halk arasında geniş manada
geviş getiren, etinden, sütünden ve hizmet hayvanı olarak faydalanılan
büyükbaş evcil hayvanlar için kullanılır.
 

At.
( Equus
caballus )
Atlar bizim yörede  fındık ,odun vs.gibi  taşıma işlerinde kullanılan yük havanlarıdır.Atlar 20-30 sene yaşar, bazı kısraklar 15 yaşına kadar doğurur. On bir ay gebe kalır ve genellikle bir yavru doğururlar. Yavrunun gözleri açık olarak doğar ve birkaç dakika sonra ayağa kalkarak annesini takibe başlar. Yük çekme ve taşıma atları, kalın bacaklı, iri cüsselidir. Atlar arasında haset yok ise de, birbirlerine gıpta etmek
huyları vardır. .
 

Eşek.
Eşek (Equus asinus),
atgiller (Equidae) familyasının evcilleştirilmiş türlerinden biridir. Eşeklerin inatçı olduklarına dair olumsuz inanç, aslında sahiplerinin bu hayvanların oldukça gelişmiş kendini koruma dürtülerini yanlış anlamalarından kaynaklanır. Bir eşeğe, zorlayarak ya da korkutarak, kendi yararına olmadığına inandığı bir işi yaptırmaya çalışmak oldukça zordur.
Özellikleri: Kulakları uzun, yelesi dik ve kısa tüylü, kuyruğu kısa, ince püsküllüdür.
Ömrü : 60-100 yıldır.
 

Katır.
( Equus mulus mulus

Katır, erkek eşek (aygır) ile dişi at (kısrak) çiftleştiğinde meydana gelen çoğu kez kısır melezi'dir.  Erkek at (aygır) ile dişi eşek (kancık) çiftleşirse bardo veya ester denen, at görünümünde ama eşek iriliğinde bir melez ortaya çıkar.
Bardo attan çok katıra benzer ancak eşeğin bütün kusurlarını taşır. Bardo katırdan daha az dayanıklı olduğu için seyrek olarak yetiştirilir. Katırlar
kısır hayvanlar olmalarına rağmen dünyada yaklaşık 60 katırın doğum yaptığı tespit edilmiştir.Katırlar attan küçük, eşekten büyük, her ikisinden daha kuvvetlidir.

 

Horoz:
Kümes hayvanlarından, tavuğun erkeği. Tüyleri daha uzun ve parlaktır. Yumurtlamaz, ahenkli bir ötüşü vardır. Ağırlığı 3,5 4,5 kilo kadardır.
 

Tavuk:
Tavuk (Gallus gallus domesticus),
sülüngiller (Phasianidae) familyasından evcilleştirilebilir bir kuş türüdür
Tavuklar uçamayan kuşlardandır. Yumurta ile çoğalırlar. Akciğerleri ile nefes alan tavuklar, otçul hayvanlardır.
Yeni doğmuş yavrularına
civciv, genç ve gelişme çağında olanlara
piliç, yumurtlama olgunluğuna henüz ulaşmamış, ergenlik öncesi dönemdeki dişiye yarka denir
 

Koyun. ( Ovis ammon aries )
 Bizim yörede Koyun Besleyen Yok denecek kadar azdır. Sütünden, yününden yararlanılan uysal hayvanlardır. Burun kısımları çıplak ve nemli, vücutları kalın tüylerle kaplıdır. Erkeklerde herzaman bir çift boynuz bulunurken, dişilerde bazen bulunur. Boynuzlar üzerindeki boğumlar yaş hesaplamasında kullanılır. Vücutlarında ekstra kıl oluşumları (sakal,yele vs.) bulunur. Yılda 2 kez ve her defasında 1-3 yavru doğururlar. Gebelik süreleri 5-11 aydır. Koyunların ömürleri 10 ila 12 yıl arasıdır.


Kedi:
Kedi (Felis sylvestris catus),
kedigiller (Felidae) familyasından avcı, memeli, evcil, etçil bir hayvandır. İnsanlar, kedilerin arkadaşlığına ve onların haşarat, yılan ve akrep avlayabilme kabiliyetine önem vermektedir.
2,5 ile 12 kilo arasında ağırlığa ve dişilerde 50 cm. Erkeklerde 70 cm ye varan ebatlardadır. Çok çeşitli renklere sahip olabilmekle beraber genetik olarak çok farklı ve orijinal renklere de sahip olanları mevcuttur. Kedigiller familyasının genel karakteristik özelliklerini taşımaktadırlar. Ortalama kedi ömrü 14 yıldır. Ancak kediler iyi bir beslenme ile 20 yıla kadar yaşayabilirler.
 

Köpek:
Köpek (Canis lupus familiaris),
köpekgiller  (Canidae) familyasından görünüş ve büyüklükleri farklı, 300'den fazla evcil çeşidi olan etçil hayvan.
Gündüz ve gece etkindir. Koku alma ve işitme duyuları keskindir. Görme mekanizması,
sarı ve
mavi renkleri daha iyi algılayabilen yapıdadır. Zeki olduğundan kolayca terbiye edilebilir. Sahibine bağlılığı ile ün yapmıştır. Parmakları üstünde koşar ve iyi yüzer.
 On aylık olunca erginleşir, 15-20 yıl kadar yaşarlar. Çikolata köpeklerde körlüğe neden olabilmektedir.Köpeklerin kedileri yediği bir hurafedir.Zira köpekler kedileri eğlence için kovalar.
 

Yabani Domuz.( Sus scrofa )

Bilimsel Adı: Bayağı yaban domuzu (Sus scrofa), domuzgiller (Suidae) familyasından evcil domuzunun vahşi atası olarak sayılan çift toynaklı.
Bizim yörede domuz mısır tarlalarına verdiği zararlarla  bilinir.Sık sık domuz avına çıkılır.
Memeli bir hayvan türü olan domuzun kökeni Avrasya'dadır. Hepçil
olan domuzlar hem otobur hem de etoburdurlar.
Bir seferde yaklaşık birkerede 2-7 arasında yavru doğuran domuzlar, tutsaklık halinde kendi yavrularını yiyebilirler. Yavru altı aylık olana dek üst kürkü gelişmediğinden, alt kürkündeki sütlü kahverengi şeritler görülür (pijamalı adı buradan gelir). Her yeni doğan dişi yaban domuzu 6 ila 8 ay içerisinde üreme yaşına gelir.Domuzların ter bezleri yoktur, bu nedenle sıcak havalarda kendilerine serin tutabilmek için sürekli olarak su veya çamura erişmeleri gerekir. Ayrıca çamuru derilerini güneş yanıklarından korumak için
kullanırlar.

 

Çakal.( Canis aureus )
Çakal,
köpekgiller (Canidae)familyasına dahil olan Canis cinsi içindeki türlerden dört tanesine, Afrika ve Asya'da bulunan ve küçük-orta boyutlu olan Canis adustus, Canis aureus, Canis mesomelas ve Canis simensis türlerine verilen ortak addır.
Küçük
avcı ve leşçil
canlılardır.Uzunlukları 30-35 cm’lik kuyrukları birlikte 85-95 cm, ağırlıkları 7-11 kg arasında değişir.Çakallarda gebelik süresi 57-70 gün arasında değişir; dişi çakal bir oyuk ya da kavuğa sığınarak 2-7 arasında yavru doğurur
 
 

Yabani Tavşan.
Tavşan bizim yörede sık görülmemektedir.Görülmesede yörede tavşan olduğu bir gerçektir. 
Yabani Tavşanın Bilimsel adı:
Bayağı tavşan (Lepus europaeus),
Ağırlığı 2-7 kg. arasında değişir. 10 cm. kadar bir kuyruğu olur.Ortalama ömürleri 10-12 yıl kadardır. 

 Doğurarak çoğalırlar. Yavru bakımları çok azdır. 7 gün baktıktan sonra anne tavşan yavru tavşanı bırakır.Tavşanlar uzun ot ve çalıklarda yaşar.
Hızlı koşmasına rağmen zayıf noktası vardır. Gözüne kuvvetli bir ışık tutulduğunda tavşan yerinden oynayamaz. Bu yüzden avcılar silah kullanmak yerine daha insancıl yöntemleri kullanmaya başlamışlardır
 

 Kirpi.
Kirpi (Erinaceus europaeus),
kirpigiller (Erinaceidae) familyasından noktürna , böcekçil bir memeli türü.
Yaklaşık 30 cm. boyunda, ağırlığı cinsiyete, yaşa ve yaşadığı koşullara bağlı olarak 500-1200 gr. arasında değişir. Gövdesinin üzeri 2-2.5 cm. uzunluğundaki kırçıl dikenlerle örtülüdür. Kızdırıldığı zaman vücudu yuvarlak hale gelir ve böylece bir diken topuna dönüşür.Çalılıklı
ormanlardan, büyük park ve bahçelere kadar pek çok yerde yaşayabilir. Nemli yerleri sever. Toprak içine açtığı tünellerde barınır.
 

 Gelincik.
Gelincik,
Mustelidae familyasından Mustela cinsinden bazı küçük yapılı etçil türlerinin ortak adı.gelinciklerin, sırtları kızıl kahverengi, karın bölgeleri ise beyaza yakın açık renkli tüylere sahiptirler.
 

Ağaç sansarı.( Martes martes )
S
ansargiller (Mustelidae) familyasından kedi iriliğinde bir memeli türü.Uzunluğu 23 cm, ağırlığı 1.5 kg olur. Postu kahverengidir. Kışın postu daha uzun ve daha kabarık olur. Ağaç sansarları, genelde sık  ormanlarda yaşar. Yuvalarını ağaç kovuklarına veya açık yerlerde kazdıkları çukurlara yaparlar. Yaşamlarının büyük bölümü ağaç tepelerinde geçer.
Çok iyi tırmanmakla beraber yerde çok hızlı koşarlar. Gece aktiftirler. Gelişmiş işitme duyuları vardır.Küçük memeliler (
fare, sincap ve yarasa gibi), kuşlar, böcekler, kurbağalar ve leşle beslenirler. Ayrıca meyve, yumurta
ve bal yedikleri de bilinir. Bölgelerini dışkılarıyla işaretlerler.
 

 Sincap.
Sincap,
sincapgiller (Sciuridae) familyasından uzun kuyruk tüyleri ile dikkat çeken kemirici memeli hayvan türlerinin ortak adıdır. Değin ve çekelez adlarıyla da bilinir.Boyları 18-25 cm, kuyrukları 14-20 cm dir.
Vücudunun üst
kısmı açık sarıdan kırmızımsı kahverengine ve siyaha kadar değişir. Alt tarafı tamamen beyazdır.Omurgalı hayvanların içine girer. Kışın, kıl uçlarında siyah pigment miktarı artar. Bu nedenle kırmızı renkte olanlar, kışın daha koyu görünür. Kuyruktaki tüyler uzundur ve kuyruklarını kıvırıp sırtlarına değdirebilirler. Gözleri iri ve parlaktır. Kulakların ucunda (kışın daha fazla) tüy demeti bulunur. Arka ayakları daha uzun ve daha güçlüdür
Ormanlık ve ağaçlık
bölgeler,  korularda yaşarlar. Kış uykusuna yatmazlar ancak soğuk havalarda birkaç gün süren uyuşukluk dönemleri olur
 

Fındık faresi:
Fındık faresi (Muscardinus avellanarius),
Gliridae familyasından en küçük memelilerden biridir.Boy 6.5-9 cm, kuyruk 5.5-8 cm. Ağırlık 15-40 gr. Tüyler parlak sarı-kırmızımsıdır. Gövde altı daha açık renk. Gözleri siyah, iri ve yuvarlak, kulaklar kısa ve dairemsi. Kuyruk tüyle kaplıdır. Gençler daha koyu-gri renktedir.Nemli, odun döküntüsü bol, geniş yapraklı ormanlarda, sık çalılıklarda, genellikle fındık bitkisinin ve böğürtlen gibi küçük çalı meyvelerinin yaygın olduğu bölgelerde yaşar
 

Ev faresi.
Ev faresi (Mus musculus), dünyanın
insandan (Homo sapiens) sonra en kalabalık nüfusa sahip olduğuna inanılan memelisidir.Yavrular doğumdan iki-üç ay gibi kısa bir süre sonra cinsel olgunluğa erişir ve dişiler yaklaşık üç haftalık bir gebelik dönemimin ardından 12 kadar yavru doğurabilir. Sıcak ülkelerde ya da ısıtılan ortamlarda ev faresinin üremesi mevsimlere bağlı değildir.
 

 
PORSUK:
Porsuk
(Meles meles), sansargiller (familyasından
memeli hayvan türü.
Kuzey yarım küre Hayvanı olmasına rağmen türkiyede, birçok bölgede olduğu gibi bizim bölgede de Toprak altında yaşadıkları için fazla görünmeselerde  yaşamaktadırlar., Boyu 80 cm'yi, ağırlığı 20 kg'ı bulabilen, sırtı açık sarımsı-kurşuni, karın kesimi kestanerengi, bacakları ve karnının altı siyah renkli usta bir kazıcı olan porsuk, yeraltı tünellerinden oluşan karmaşık labirentler, odalar kazar. Yuvasından geceleri çıkarak mantarlar, küçük meyveler ve balla beslenir.
 

Köstebek.
Bilimsel Adı: 
Körköstebek (Talpa caeca), köstebekgiller familyasına ait bir memeli hayvan türüdür.
Türkiye genelinde bir çok türü olmasına rağmen bizim bölgedeki köstebek türü bu türdür. Burun, kuyruk ve ayakları çıplaktır.
Gözleri Körelerek türlü bir perde ile örtülü olup deri altına çekilmiştir
..Göz açıklığı zorlukla görülebilir.Tamamen kör değildir. Kulaklar kapanabilir. Burun ve kuyruklarındaki tüylerle avlarını ya da tehlikeleri algılayabilirler. Çayırlık yerler, geniş yapraklı ormanlar, nadiren iğne yapraklı ormanlardaki gevşek topraklarda yaşar, kumlu ve taşlık topraklardan kaçınırlar.

Yılda bir defa 3-6 arası yavru verirler. Gebelik süreleri 4-6 haftadır. Gündüzleri aktiftirler. Kış uykusuna yatmazlar.
Özgün ve ilginç yeraltı galerileri oluştururlar. Açtıkları oval kesitli galeriler 20-40 cm. (kışın 60 cm.) derinliklere; dışarıya yığdıkları toprak (köstebek tepeleri olarak adlandırılır)Nadir de olsa 1 m. yüksekliğe ulaşabilir. Çıkardıkları toprağın toplam ağırlığı 750 kg.’ı bulabilir. Futbol sahası büyüklüğünde bir alana yayılan bu galeri ağı, nesiller boyu kullanılabilir. Genişletilmiş küresel galeriler, otlarla döşenerek yuva, avlanma sahası ve yiyecek deposu görevini görür.

 

Yarasa:,
 Bilimsel Adı:Küçük akşamcı
yarasa.( Nyctalus leisleri )
Alçaktan (2-5 m) ve yavaş,
kelebekler gibi uçarlar. Hava iyice karardıktan sonra ortaya çıkarlar, şafağa kadar aktiftirler. Genelde bir alan belirleyip, o alan içinde aynı rotayı izleyerek defalarca dolaşırlar ve avlarını (küçük böcekler) toplarlar. Ortalama ömrü 4-5 yılı aşmaz. Yavrularını 6-8 hafta emzirirler.
 

 Kertenkele.
 Kertenkele, (Lacertilia) alt takımının, özellikle özkertenkelegiller (Lacertidae) familyası türlerinin genel adı.Uzunca ve yuvarlakça olan vücutlarının üzerleri pullu veya pürtüklüdür. Çoğunlukla dört ayaklı ve pekazı iki ayaklı veya tamamen ayaksız olurlar. Her ayakta beşer adet parmak ve uçlarında gelişmiş tırnakları bulunur. Karın pulları sırt ve yanlarda olanlardan daha iridir.
 

 Siğilli kurbağa.( Bufo bufo )
Erişkinlerinin uzun arka bacaklar, tıknaz gövde, araları zarlı parmaklar, çıkık gözler ve
kuyruksuzluk gibi özellikleri bulunan kurbağaların büyük çoğunluğu yarı sucul bir yaşam sürer ama tırmanarak ya da zıplayarak karada da rahatça hareket edebilirler. yumurta ile çoğalırlar
 

Kurbağa, Kafkas kurbağası.
( Pelodytes caucasicus
 

 Ağaç kurbağası.( Hyla arborea )

Ağaç kurbağası, Hylidae (ağaç kurbağaları) familyasını oluşturan kurbağa türlerine verilen ad.Genellikle küçük, ince yapılı ve uzun bacaklıdırlar. Ön ve arka parmaklarının ucunda, tırmanmaya yarayan emici diskler bulunur. Bazı türler iyi tırmanamadığından su içinde ya da karada yaşar. Çoğu türde dişi kurbağa yumurtalarını suya bırakır.

 
KÖR YILAN
Bilimsel adı: YILAN KERTENKELE. ( Anguis fragilis linnaeus1758)
Genel görünümü yılana benzediği için kör yılan olarak bildiğimiz yılan yılanımsı kertenkeledir.Ele alındığında ısırmaz  zehirli değildir. Ama yinede dokunmamak gerek çünkü farklı zehirli bir yılan türü ile karıştırılabilir ve buda kötü sonuçlar verebilir. Ama Göz kapakları olmamasından dolayı ayırt etmek biraz daha kolaydır.
Vücut  silindir şeklinde  ve bacaksızdır,hatta bu bacakların kalıntısı bile yoktur
.Sırt bölgesinin rengi genel olarak,grimsi,kahverengi,kırmızımsı yada sarımsı olabiliyor.Boyları 50cm. olabiliyor.Vücudu örten pulların alt tabakası kemik olduğundan parlak görünüşlü olurlar ve bu durum onların yılanlar kadar hızlı hareket etmesini engeller.Yılan kadar hızlı değildir ancak avının üzerine hızla atılabilir.Solucan, küçükböceklerve salyangozlar ile beslenir.

 


ENGEREK YILANI:
 Bilimsel Adı:Baran engereği (Vipera berus barani),
Engerekgiller (Viperidae) familyasından bayağı engereğin Türkiye'de endemik olan bir alttürü.
Sırt bölgesinin rengi genel olarak siyah ya da grimsi kahverengi. Kuyruk ucu sarımsı. Bazen sırt biraz açık renkli olur. Bu halde benekler zikzaklı olur. Genel olarak küçük
kemiriciler, kertenkeleler ve çeşitli omurgasız hayvanlarla beslenirler. Kemiricilerle beslendikleri için yararlıdırlar. Boyları 55 cm kadar olur.
 

  Kafkas engereği (Vipera kaznakovi), engerekgiller (Viperidae) familyasından sırt bölgesinin rengi genel olarak siyah, gri, sarı ve kırmızı renkli Zehirli bir engerek türü.

Sırtın büyük bir bölümünü kaplayan ve baştan kuyruğa kadar uzanan zikzaklı bir şerit bulunur. Bu şerit bazen parçalı halde de olabilir. Vücudun yan tarafları küçük benekli ya da noktalı olur. Beyaz benekli olan karın bölgesinin rengi, siyah ve tonlarında olur. Genel olarak küçük kemiriciler, kertenkeleler ve çeşitli omurgasızlarla beslenirler. Kemiricilerle beslendikleri için yararlıdırlar. Boyları genel olarak 50-60 cm kadar olur.Yağmur ormanılarının taşlık bölgelerinde yaşarlar. Rutubeti yüksek olan yerleri severler. Yüksekliği 2000 metreye kadar olan yerlerde bulunabilirler

 
 

ALA KARGA:  
Bilimsel adı :Bayağı alakarga (Garrulus glandarius), kargagiller (Corvidae) familyasından kanat lekeleri mavi ve beyaz, kuyruk sokumu beyaz, kuyruğu siyah bir kuş türü.Uçuşta beyaz kanat paneli, kuyruk sokumu ve siyah kuyruğu ile hemen tanınır. Genellikle tek başına ya da küçük gruplar halinde bulunur, ilkbahar gösterilerinde daha büyük gruplar oluşturabilir.
 

BILDIRCIN:
Avlanan eti yenen bir türdür.Bıldırcınlar, sülüngillerin en küçüğüdür. Genelde erkek ve dişi aynı görünüştedir. Erkekler, gerdanlarındaki koyu lekeden ayırt edilebilirler. Bıldırcınların erginlerinde baş, açık boz kahverengidir. Gaga dibi ve alından başlayan koyu ince şeritler enseye kadar iner. Sırtı ve kuyruğu boz kahverengi, üzeri boyuna san çizgili ve koyu lekelidir. Kanatları ve kanat örtü tüyleri ise enine sarı çizgilidir. Bıldırcın Göğsü sarı kahverengi ve koyu benekli, karın kısmı kirli beyaz, krem rengidir.
 

ÇULLUK:
Avlanan eti yenen bir türdür.(Scolopax Rusticola') Yabani Av hayvanıdır.
Scolopacidae familyasından olan çulluk bölgelere göre değişik adlarla anılır; yabantavuğu veya bigatsa gibi. Çulluğun ülkemizde avlanılan türü Asya ve Avrupa kıtasında bulunan Scolopax Rusticola'dır. Bacakları oyluk kısmına kadar tüylüdür. Çulluğun sırt kısmı kızıl kahve renginde olup, pas renginde lekeler bulunmaktadır. Aynı kesimler üzerinde yer yer grimsi lekeler de görülmektedir. Alın kısmı sarımtırak gri olup, baş tüylerinin ayırma yerinde 3 tane siyah ve pas renginde enlemesine çapraz çizgiler vardır. Gözün üzerinde de açık sarımtırak bir çizgi bulunur.
 

KEKLİK:
Avlanan eti yenen bir türdür.Orta büyüklükte, güzel görünüşlü, çok tanınan ve sevilen bir av kuşudur. Erkek ve dişisinin görünümleri genel olarak aynıdır. Başın üzeri açık kurşuni, alın daha açık renklidir. Burun kısmından başlayan, göz ve kulaktan geçerek boynun iki yanından inen ve gerdanın altında birleşen siyahi bir kolye başını süsler. Gerdan krem rengi, kirli beyazdır. Kulak tüyleri kahverengidir. Göğüs açık kiil rengi, karın kısmı koyu krem veya çok açık kahverengi-beyazdır. Ense ve sırtı erguvanı gri-kahverengidir. Omuz tüyleri daha parlak morumsu, üzeri açık renk lekeli ve harelidir.
 
HASANA KUŞU:
 Bilimsel Adı: Serçe, Passeridae
familyasını oluşturan, insanlara yakın çevrelerde yaşayan, göçücü olmayan, konik gagalı kuş türlerine verilen ad.çoğu gibi böcekçildir, ama küçük yumuşak meyveleri de tüketirler.11-12 cm boyunda, 50 kadar türü vardır. Genellikle kahverengi, siyah ve boz renklidirler. Büyük sürüler meydana getirirler. Afrika'da pirinç tarlalarına büyük zarar veren altın serçe sarı tüylüdür. İnsanların çevresinde yaşayan evcil serçe'nin, sırt ve kanatları kahverengi, karın kısmı gridir.Erkeklerin gerdanında siyah bir leke bulunur. Dişiler daha sönük renklidir
 

KARA TAVUK:
Avlanan eti yenen bir türdür.Karatavuk ya da kara bakal (Turdus merula),
karatavukgiller (Turdidae) familyasından tüyleri kara, meyve ve böceklerle bUzunlukları 25 cm'dir. Erkeklerin gagası parlak sarı, tüyleri siyah, dişilerin gagası soluk, tüyleri siyahtır. Kış mevsimi güneşi en çok alan kuytu alanları secer.Özellikle sık çalılıklar arasında fark edilmeden gün boyu saklanır. Çok hareketli ve hızlı uçan bir kuştur.Sık yapraklı ağaçlarda yaz mevsimi geceler.sabahları erken saatlerde alışık olduğu yerlerde gezinireslenen ötücü bir kuş türü.
 

KARGA: Leş Kargası
Leş kargası (Corvus corone),
kargagiller (Corvidae) familyasından,dır.Leş kargasının tüyleri yeşil ya da morumsu parlayan siyahdır, fakat parlaklık ekin kargasına kıyasla daha yeşilimsidir. Gaga, bacaklar ve ayaklar siyahtır. Diğer alttürünün başı ve göğsü siyahtır ve yine aynı boydadır. Bayağı kuzgundan boyunun 48-52 cm. olmasıyla ayırt edilibilir. Fakat ekin kargasıyla sık sık karıştırılır.Leş kargası da diğer leş yiyiciler gibi, leşleri, yakalayabildiği bütün küçük hayvanları yer, yumurtaları çalar.
 

Salyangoz.
( Helix pomatia )
 

Sümüklü böcek.
( Meghimatium fruhstorferi )
 

Danaburnu böceği.
( Gryllotalpa gryllotalpa )
 

Akrep.
( Leiurus quinquestriatus )
 

Solucan.
( Lumbricus terrestris )
 

Sülük.
( Hirudo medicinalis )
 

 Çayır çekirgesi.
( Stauroderus scalaris )
 

Çekirge türü.
( Poecilimon artvinensis ve
Isophya ssp. )
 

Bir tür çekirge.
( Tettigonia viridissima )
 

Arı biti.
( Braula coeca )
 

Tahtakurusu, tahtabiti.
( Cimex lectularius )
 

Kene.
( Ixodes ricinus )
 

Pire.
( Pulex irritans )
 

 Sivrisinek.
( Culex pipiens )
 

At sineği.
( Tabanus bromius )
 

Bir sinek türü.
( Sarcophaga haemorrhoidalis )
 

 Leş sineği.
( Lucilia sericata )
 

Sinek. (Genel olarak sinek.) Sığırsineği
 

Yaban arısı.
( Bombus lucorum )
 

Eşşek arısı (Polistes gallicus
 

 Bal arısı.
( Apis mellifera )
 

haçlı örümcek.
( Araneus diadematus )
 

 Patates böceği.
( Leptinotarsa decemlineata )
 

Uğur böceği.
( Harmonia axyridis )
 

Ateş böceği.
( Photinus pyralis )
 

Karınca.
( Formicidae familyasından böcekleri kapsar )
 

Hamam böceği.
( Blatta Orientalis )
 

Kulağakaçan.
( Forficula auricularia )
 

 Mayıs böceği.
( Polyphylla olivieri )
 

Osurukböceği.
( Palomena prasina )
 

Tahta kurdu.
( Anobium punctatum )
 

Larva Türü
 

Süne.
( Eurygaster integriceps )
 

Bezelye tohum güvesi.
( Bruchus pisorum )
 

Karınca aslanı.
( Myrmeleon formicarius )
 

Larva Türü
 

Larva Türü
 

Larva Türü
 

Larva Türü
 

Büyük tavus kelebeği.
( Saturnia pavonia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
   
EKSTRA LİNKLER
Hava Durumu
Telekom Rehber
TC Kimlik No
İl Tanıtımları
Namaz Vakitleri
Haber İzle
Kuran Dinle
Mealli Kuran Dinle
Arapça & Türkçe Sözlük
Çocuklarımız İçin
Güneşin Dünyadaki Durumu
 


 


Ordu Fatsa Canik Tv
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=